Servicii online
Expertiza
Societati comerciale

Societati comerciale

Abordarea noastra creativa si flexibila, fundamentata pe o experienta solida, constituie una dintre premisele obtinerii unor rezultate exceptionale in acest domeniu. Practica noastra include urmatoarele domenii:

 • Consultanta corporativa

 • Fuziuni si achizitii

 • Structuri contractuale

 • Piata de capital

 • Infiintarea societatilor comerciale

Consultanta corporativa

 • Consiliere privind administrarea si functionarea societatilor comerciale;
 • Consiliere privind atributiile si responsabilitatile membrilor consiliilor de administratie si directorilor;
 • Consultanta privind drepturile actionarilor si asociatilor;

 • Consultanta privind operatiunile de majorare sau diminuare a capitalului social

Fuziuni si achizitii

 • Realizarea procedurilor de due diligence;
 • Consultanta privind modalitatile de preluare ale societatilor comerciale;

 • Consultanta privind fuziunea societatilor comerciale;

 • Consultanta privind restructurarea societatilor comerciale;

 • Consultanta in domeniul privatizarilor.

Structuri contractuale

 • Consultanta privind realizarea asocierilor joint venture;

 • Consultanta privind contracte comerciale;

Piata de capital

 • Consultanta privind emisiunea de actiuni si obligatiuni;
 • Consultanta privind obligatiile si responsabilitatile societatilor listate la bursa;
 • Consultanta privind tranzactionarea instrumentelor financiare;
 • Consiliere privind organismele de plasament colectiv.

Infiintarea societatilor comerciale

 • Consultanta pentru pregatirea documentelor necesare infiintarii societatilor comerciale;
 • Efectuarea tuturor formalitatilor necesare pentru infiintarea societatilor comerciale;

 • Reprezentarea clientilor in fata autoritatilor pe durata procedurilor de infiintare;

 • Servicii privind gazduirea temporara a sediului societatii nou-infiintate.