Servicii online
Expertiza
Administratie publica

Administratie publica

Societatea noastra a acumulat o bogata experienta in domeniul administratiei publice prin activitati constand in:

  • acordarea de consultanta privind parteneriatele public-privat, structurarea contractelor de achizitii publice, concesiune, contractelor sectoriale,
  • consultanta privind administrarea domeniului public şi privat,
  • consultanta in domeniul finantelor publice locale,
  • consiliere privind raporturile de serviciu ale functionarilor publici,
  • consiliere referitor la raporturile de munca ale personalului contractual salariat,
  • consultanta privind organizarea si functionarea administratiei publice locale,
  • gestionarea relatiilor contractuale,

  • exproprieri pentru utilitate publica,
  • serviciile comunitare de utilitati publice,
  • reprezentarea in instanta in domenii precum: contencios administrativ, achizitii publice si concesiuni, taxe si impozite, domeniul public si privat al unitatilor administrativ teritoriale.