Servicii online
Expertiza
Real estate

Real estate

Cosuletu & Asociatii acorda urmatoarele servicii in acest domeniu:

 • Due diligence
 • Consultanta corporativa
 • Management de proiect
 • Servicii fiduciare

Due diligence

In functie de nevoile fiecarui client si specificul fiecarui proiect serviciile de due diligence pot consta in:

 • Consultanta juridica cu privire la realizarea investitiilor imobiliare;
 • Evaluarea titlurilor de proprietate asupra imobilelor;
 • Evaluarea riscului de litigii;
 • Evaluarea limitărilor legale cu privire la realizarea investitiilor (servituti, drepturi de acces pentru utilitati etc.);
 • Evaluarea impactului reglementarilor privind protectia mediului asupra proiectului.

Consultanta corporativa

Serviciile pe care le oferim in acest domeniu sunt urmatoarele:

 • Identificarea modalitatilor optime de realizare a investitiilor prin intermediul fondurilor de investitii, asocierilor de tip joint venture, societatilor pe actiuni, societatilor cu raspundere limitata etc.
 • Conceperea modalitatilor celor mai potrivite de exploatare sau valorificare a investitiilor imobiliare;
 • Conceperea structurii contractuale (contracte de vanzare-cumparare, leasing, inchiriere, joint venture, asociere in participatiune, concesiune etc.);
 • Infiintarea de societăti comerciale;
 • Fuziuni si achizitii.

Management de proiect

 • Reprezentarea clientilor in toate fazele realizarii proiectului;
 • Consultantă juridica cu privire la obtinerea de finantări pentru realizarea de proiecte imobiliare;
 • Conceperea contractelor de proiectare, executie, furnizare de materiale etc.;
 • Consultantă juridică constand in evaluarea actelor de autorizare;
 • Urmarirea stadiului de executie a contractelor incheiate cu tertii.

Servicii fiduciare

Serviciile pe care la asiguram in acest domeniu constau in:

 • primirea in depozit, in numele si pe seama clientului, de fonduri financiare si bunuri, rezultate din valorificarea de titluri executorii dupa finalizarea unui litigiu, a unei medieri sau a lichidarii unui patrimoniu;
 • plasarea si valorificarea, in numele si pe seama clientului, a fondurilor financiare si a bunurilor incredintate in active mobiliare sau imobiliare, valori mobiliare si alte instrumente financiare;
 • administrarea, in numele si pe seama clientului, a fondurilor sau a valorilor in care acestea au fost plasate.